RODO PDF Drukuj Email

Klauzula informacyjna


Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W (dalej „RODO”) informujemy, iż Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) przetwarza informacje zawierające dane osobowe ze źródeł publicznych oraz ogólnie dostępnych takich jak KRS,CIDG, w tym z Internetu, tworząc bazę danych pomiotów, z którymi uczestniczy w realizacji zadań.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej
i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1, 05-070 Sulejówek, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 261 811 012.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz umieszczenia ich w bazie danych podmiotów współpracujących z Instytutem.


Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, rozumiany przez prowadzenie i rozwój działalności Instytutu, wzbogacenie oferty dla kontrahentów oraz  poprawa jakości (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Instytut:

1.   imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, tytuł, stanowisko.

2.   w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres i siedziba firmy oraz  inne dane zawarte w dokumentach finansowych.


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom nadzorującym, sądom lub innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania) oraz  niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń, co wynika z przepisów prawa bądź umów, w których stroną jest WITPiS.


Instytut zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.


Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji podanych wyżej zadań oraz przechowywane przez okres wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji,
w tym finansowej i pracowniczej.