Artykuły 2019 PDF Drukuj Email

1.

Jarosław Kończak, Maneuverability of Tracked Vehicle at the Border of Traction Between Tracks and Ground, International Scientific Conference Transport of the 21st Century, red. Mirosław SiergiejczykKarolina Krzykowska, zeszyt 1032 Advances in Intelligent Systems and Computing, "Research Methods and Solutions to Current Transport Problems", wyd. SpringerNature 20192.

Jarosław Kończak, Marcin Mieteń, Przemysław Simiński, Mariusz Radzimierski, Witold Luty,Depriving the vehicles for military or police purposes of the utility features in the field of armoured and automotive technology,
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 20193.

Marcin Mieteń, Jerzy Grzesiak, Marcin Walkiewicz, Dynamic tests of vehicles equipped with run-flat wheels,
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 20194.

Marcin Mieteń, Jerzy Grzesiak, Piotr Stryjek, Tomasz Nikisz, Problems of the assessment of transportability of special vehicles in the aspect of the strength of transport nodes,
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 20195.

Mateusz Makarewicz, Patryk Płochocki, Przemysław Simiński, Wybrane aspekty wykorzystania ogniw paliwowych w układach napędowych pojazdów wojskowych,
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 20196.

Patryk Płochocki, Mateusz Makarewicz, Przemysław Simiński, Problemy związane z badaniami odporności i wytrzymałości sprzętu wojskowego w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego ,
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 20197.

Maciej Dorczuk, The Problem and Analysis of Vibrations Appearing in an N10 Group Military Vehicle Fitted with a Manually-Operated Armament Module
https://promechjournal.pl/resources/html/article/details?id=1934308.

Maciej Dorczuk, Possibilities of Applying New Navigation Techniques in Military Equipment Testing
https://promechjournal.pl/resources/html/article/details?id=195979