Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania PDF Drukuj Email


Data realizacji projektu: 22.12.2015 - 21.12.2017

Instytucje biorące udział: Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, SZCZĘŚNIAK Sp. z o.o., Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Cel główny: Demonstratory badawcze do oceny pojazdów pod kątem opracowanych wytycznych zabudowy pojazdów pożarniczych uwzględniających zasady ergonomii i bezpieczeństwa ratowników

Zadania WITPiS:


  • Opracowanie metodyki badania demonstratora badawczego pod kątem ergonomii i bezpieczeństwa ratowników
  • Badania testowe modelu pojazdu pożarniczego pod kątem ergonomii oraz wymagań normatywnych.Opracowanie rekomendacji zmian wymagań techniczno-użytkowych
  • Opracowanie wytycznych do budowy pojazdów pod kątem bezpieczeństwa i ergonomii