Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych PDF Drukuj Email

Data realizacji projektu: 20.12.2011 – 27.12.2014

Instytucje biorące udział: Wojskowy Instytut Higien i Epidemiologii (lider konsorcjum), Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Wrocławska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Hydromega, AMZ-Kutno Sp. z o.o., A&A Biotechnology s.c., Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o.

Zadania WITPiS:

  • opracowanie założeń funkcjonalnych dla aparatury badawczej rozwijanej w ramach projektu oraz wymagań dla aparatury nierozwijanej w projekcie,
  • opracowanie założeń techniczno – taktycznych Laboratorium Kontenerowego Czynników Biologicznych BMR,
  • system załadowczo – rozładowczy,
  • wykonanie kontenera oraz zabudowy,
  • wykonanie instalacji związanych z bezpieczeństwem,
  • integracja części infrastruktury inżynierskiej i bezpieczeństwa,
  • badania wstępne i badania główne,
  • integracja Laboratorium Kontenerowego Czynników Biologicznych Broni Masowego Rażenia,
  • testy polowe Laboratorium Kontenerowego Czynników Biologicznych Broni Masowego Rażenia,
  • końcowa dokumentacja techniczna i standardowe procedury operacyjne do demonstratora.