Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych PDF Drukuj Email

Data realizacji projektu: 1.01.2014 – 31.03.2016

Instytucje biorące udział w projekcie: SZCZĘŚNIAK Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Tematem projektu jest opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych (pojazd specjalny). Pod pojęciem „pojazd specjalny” rozumiany jest pojazd o dużym stopniu przetworzenia w stosunku do powszechnie produkowanych pojazdów oraz posiadający rozwiązania techniczne nie stosowane w pojazdach powszechnie produkowanych, a które są niezbędne do realizacji określonych funkcji i zadań.

Instytucje biorące udział w projekcie: SZCZEŚNIAK, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Zadania WITPiS:

  • Opracowanie i symulacja projektu wstępnego demonstratora
  • Badania symulacyjne oraz stanowiskowe
  • Badania wstępne podwozia bazowego KPWM
  • Badania funkcjonalne kompletnego pojazdu KPWM
  • Analiza i wnioski demonstratora technologii KPWM