Wóz Wsparcia Bezpośredniego PDF Drukuj Email

Data realizacji projektu: 23.12.2013 – 22.12.2018

Instytucje biorące udział w projekcie: OBRUM sp. z o.o. (lider konsorcjum), Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Bumar Elektronika.

Zadania WITPiS:

  • opracowanie ZTT w zakresie konfiguracji podwozia i wieży oraz uzbrojenia
  • integracja i uzgodnienie projektu ZTT
  • sprawdzenie podstawowych wymagań funkcjonalnych zintegrowanego modelu wieży i podwozia
  • opracowanie programu badań kwalifikacyjnych
  • wykonanie pełnego cyklu badań kwalifikacyjnych (badania podstawowej funkcjonalności i ergonomii wyboru, badania EMC, klimatyczne itp., badania prototypu przebiegiem, badania prototypu strzelaniem, badania systemów łączności, nawigacji itp.

Celem głównym projektu jest opracowanie prototypu Wozu Wsparcia Bezpośredniego spełniającego wymogi współczesnego pola walki.