Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznych i technicznych PDF Drukuj Email

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe

w składzie:
Wojskowy Instytut Medyczny (lider)
Akademia Sztuki Wojennej
AMZ Kutno S.A.
Politechnika Śląska
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

projekt współfinansowany:
przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach konkursu nr 4/2013
na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

Data realizacji projektu: 20.12.2013 – 19.12.2018

Instytucje biorące udział: Wojskowy Instytut Medyczny (lider konsorcjum), Akademia Obrony Narodowej, AMZ – Kutno Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa żołnierzy wewnątrz pojazdu obciążonego wybuchem miny lub IED.

Zadania WITPiS:

  • analiza danych operacyjnych w aspekcie identyfikacji min i ładunków IED detonowanych w otoczeniu pojazdów wojskowych oraz skutków ich zadziałania na konstrukcje tych pojazdów i załóg będących w ich wnętrzu,
  • modelowanie numeryczne i badania eksperymentalne oddziaływania fali wybuchu na pojazd i pasażerów,
  • analiza i badanie aktualnie stosowanych osobistych środków ochrony słuchu oraz opracowanie nowych metod badania otolaryngologicznego przy użyciu łączy telek.,
  • projekt i optymalizacja konstrukcji przykładowych rozwiązań mobilnych konstrukcji ochronnych dla ludzi w pojeździe,
  • opracowanie rozwiązań mobilnych konstrukcji energochłonnych poprawiających bezpieczeństwo bierne załóg i transportowanych żołnierzy pojazdów wojskowych,
  • badania kwalifikacyjne mobilnych konstrukcji energochłonnych poprawiających bezpieczeństwo bierne załóg i transportowanych żołnierzy pojazdów wojskowych,
  • opracowanie wytycznych do projektowania struktur poprawiających bezpieczeństwo bierne załóg i transportowanych żołnierzy oraz modernizacji pojazdów wojskowych.