Platforma średnia (klasa 800 kg) PDF Drukuj Email

Data realizacji projektu: 23.12.2013 – 22.08.2023

Instytucje biorące udział w projekcie: Państwowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Wojskowa Akademia Techniczna, OBRUM, Politechnika Śląska, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Zadania WITPiS:

  • Opracowanie programu i przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych w zakresie badań trakcyjnych, termoklimatycznych, trwałościowych