Zarządzenie konkursu na stanowisko profesora instytutu PDF Drukuj Email

Zarządzenie konkursu na stanowisko profesora instytutu:
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik naukowy – profesor Instytutu”
Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych do działania,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.

Wymagania obowiązkowe:

 • stopień naukowy doktor inżynier lub doktor habilitowany w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, transport, mechatronika,
 • znaczne doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu: badań dynamiki, eksploatacji pojazdów, ergonomii pojazdów specjalnych, niezawodności pojazdów wojskowych, utylizacji pojazdów wojskowych, modelowanie, badania środowiskowe, badania balistyczne,
 • dorobek publikacyjny w w/w. zakresie,
 • niekaralność,
 • posiadanie praw publicznych,
 • gotowość i chęć wnioskowania o projekty naukowe i rozwojowe,
 • znajomość języka angielskiego w tym technicznego na poziomie komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • doświadczenie w zakresie badań pojazdów specjalnych,
 • doświadczenie w opracowywaniu procedur i metodyk badawczych,
 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów w warunkach poligonowych lub laboratoryjnych,
 • znajomość Norm Obronnych,
 • znajomość oprogramowania w zastosowaniu do obróbki danych pomiarowych oraz symulacji trakcji pojazdów.

Oferty w postaci:


 • życiorysu,
 • CV,
 • wykazu dorobku.


Termin składania dokumentów: do 22.02.2019r.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.
Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem „Pracownik naukowy – profesor Instytutu”


Składając dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: „Pracownik naukowy – profesor Instytutu” swoich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.
 2. Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji - nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek
tel. sekretariat: +48 261 811 012
tel. kadry: +48 261 811 147 lub +48 261 811 090
fax: +48 261 811 073