Inżynier specjalista elektryk PDF Drukuj Email

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku k. Warszawy poszukuje pracownika na stanowisko:
Inżynier specjalista elektryk/elektronik w Laboratorium Inżynierii Materiałowej


Zakres obowiązków:

 • wykonywanie badań parametrów elektrycznych zespołów prądotwórczych i urządzeń, zgodnie z procedurami;
 • nadzorowanie powierzonej aparatury badawczej;
 • opracowywanie wyników, sprawozdań z badań oraz ich prezentacja;
 • publikacje naukowe;
 • współuczestniczenie, w zakresie określonym przez przełożonego, w rozwiązywaniu problemów naukowych i badawczych w zakresie działalności instytutu;
 • analiza i rozwój stanowisk i metod badawczych;
 • tworzenie nowych procedur badawczych w zakresie badań elektrycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w kierunku elektrycznym/elektronicznym,
 • zainteresowanie pracami badawczymi;
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie badań elektrycznych
 • chęć rozwoju, nauki, poznawania nowych dziedzin, umiejętność analitycznego myślenia i inżynierskiego wnioskowania, gotowość do wykonywania niestandardowych czynności w pracy;
 • znajomość podstawowego oprogramowania biurowego MICROSOFT OFFICE;
 • znajomość oprogramowania inżynierskiego i urządzeń do pomiarów elektrycznych;
 • gotowość do krótkoterminowych podróży służbowych na terenie kraju;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • uprawnienia SEP;
 • niekaralność;
 • posiadania praw publicznych;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość normy PN-EN 17025;

Oferta Instytutu:

 • umowa na czas nieokreślony (po okresie próbnym i umowie na czas określony (rok));
 • zatrudnienie na pełen etat;
 • możliwość rozwoju własnego.

Termin składania dokumentów: do 28.02.2019r.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.
Zainteresowanych prosimy o składanie CV na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem „Inżynier specjalista elektryk/elektronik”.

Składając dokumenty rekrutacyjne :

 1. Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: Inżynier specjalista elektryk/elektronik w Laboratorium Inżynierii Materiałowej, swoich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.
 2. Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie”.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji - nie dłużej niż do 1 miesiąca, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.