Data realizacji projektu: 22.12.2015 - 21.12.2017

Instytucje biorące udział: Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, SZCZĘŚNIAK Sp. z o.o., Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Cel główny: Demonstratory badawcze do oceny pojazdów pod kątem opracowanych wytycznych zabudowy pojazdów pożarniczych uwzględniających zasady ergonomii i bezpieczeństwa ratowników

Data realizacji projektu: 28.12.2011 – 27.12.2015

Instytucje biorące udział: Huta Stalowa Wola S.A. (lider konsorcjum), Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowa Akademia Techniczna, WB Electronics S.A., JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o.o., AMZ – KUTNO Sp. z o.o.

Celem głównym jest pozyskanie dla SZ RP dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm armato-haubic samobieżnych

Data realizacji projektu: 20.12.2011 – 27.12.2014

Instytucje biorące udział: Wojskowy Instytut Higien i Epidemiologii (lider konsorcjum), Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Wrocławska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Hydromega, AMZ-Kutno Sp. z o.o., A&A Biotechnology s.c., Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o.

Data realizacji projektu: 1.11.2012 – 31.10.2015

Instytucje biorące udział: Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny (lider konsorcjum), Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Data realizacji projektu: 1.01.2014 – 31.03.2016

Instytucje biorące udział w projekcie: SZCZĘŚNIAK Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Data realizacji projektu: 23.12.2013r. – 22.12.2018r.

Instytucje biorące udział: Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. (Lider Konsorcjum), Polski Holding Obronny, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, Huta Stalowa Wola, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Celem głównym jest opracowanie nowoczesnej, kołowej, pływającej platformy opancerzonej

Data realizacji projektu: 23.12.2013 – 22.12.2018

Instytucje biorące udział w projekcie: OBRUM sp. z o.o. (lider konsorcjum), Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Bumar Elektronika.

Celem głównym projektu jest opracowanie prototypu Wozu Wsparcia Bezpośredniego spełniającego wymogi współczesnego pola walki.

Data realizacji projektu: 20.12.2013 – 19.12.2018

Instytucje biorące udział: Wojskowy Instytut Medyczny (lider konsorcjum), Akademia Obrony Narodowej, AMZ – Kutno Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa żołnierzy wewnątrz pojazdu obciążonego wybuchem miny lub IED.

Data realizacji projektu: 23.12.2013 – 22.08.2023

Instytucje biorące udział w projekcie: Państwowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Wojskowa Akademia Techniczna, OBRUM, Politechnika Śląska, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

2014-05-20 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Zakład Ekspertyz Materiałowych Uzbrojenia i Sprzętu jest Beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet nr 1.

Oś priorytetowa: Badania i Rozwój nowoczesnej technologii.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073