Sulejówek, dnia 13.02.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r.
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. Nr 19/2004, poz.177 z późn.zm.)

 

 

  1. Nazwa (firma i adres Zamawiającego).

 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073