Wojskowy Instyttut Techniki Pancernej i Samochodowej: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WITPiS.

Dodane dnia 2020-12-30:
Informacja o zmianie ogłoszenia do Przetargu PN-05/2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do PN 05-2020.pdf


Dodane dnia 2020-12-30:
Informacja o zmianie ogłoszenia do Przetargu PN-05/2020
OGŁOSZENIE O UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH NA ZADANE PYTANIA PN 05-2020.pdf


Dodane dnia 2020-12-30:
Zamawiający informuje iż zmianie uległ załącznik nr 6 do SIWZ
PN 05_2020 ZAŁ NR. 6 DO SIWZ PO ZMIANACH.pdf

Dodane dnia 2021-01-08:
Zamawiający informuje o ofertach które wpłynęły

Wojskowy Instyttut Techniki Pancernej i Samochodowej: Utwardzenie terenu pod stanowiska badawcze na terenie WITPiS - Trawersy 15° oraz 20°, Nr inwentarzowy 1025-299-8

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Dodane dnia 2020-12-23:
Zamawiający informuje iż zmianie uległy załączniki : zał.nr 2a, zał. nr 3, zał. nr 6, zał. nr 2


Dodane dnia 2020-12-29:
=> informacja z otwarcia ofert
 

Dodane dnia 2021-01-21:
=> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej: Modernizacja Stanowiska Badawczego na terenie WITPiS - Kanał do brodzenia nr inwentarzowy 1160-291

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Dodane dnia 2020-12-29:
==> Informacja z otwarcia ofert.


Dodane dnia 202-01-15:
==> Wybór najkorzystniejszej oferty.


 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073