Wojskowy Instyttut Techniki Pancernej i Samochodowej: Utwardzenie terenu pod stanowiska badawcze na terenie WITPiS - Trawersy 15° oraz 20°, Nr inwentarzowy 1025-299-8

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Dodane dnia 2020-12-23:
Zamawiający informuje iż zmianie uległy załączniki : zał.nr 2a, zał. nr 3, zał. nr 6, zał. nr 2


Dodane dnia 2020-12-29:
=> informacja z otwarcia ofert

Dodane dnia 2021-01-05:
Zamawiający informuje iż zmianie uległy załączniki : zał.nr 2a, zał. nr 3, zał. nr 6, zał. nr 2

Dodane dnia 2021-01-21:
=> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie 765541 TRAWERSY.pdf
PN 04-2020_TRAWERSY_ZAŁ_NR_1.pdf
2021-01-06 - PN-04-2020_TRAWERSY_ZAŁ_NR_2 po.pdf
2021-01-06 - PN-04_2020_TRAWERSY_ZAŁ_NR_2a po.pdf
2021-01-06 - PN-04_2020_TRAWERSY_ZAŁ_NR_3 po.pdf
PN-04_2020 _TRAWERSY_ZAŁ_NR_4.pdf
PN-04_2020 _TRAWERSY_ZAŁ_NR_5.pdf
2021-01-06 - PN-04_2020_TRAWERSY_ZAŁ_NR_6 po.pdf
PN-04_2020 _TRAWERSY_ZAŁ_NR_7.pdf
PN-04_2020 _TRAWERSY_ZAŁ_NR_8.pdf
PN-04_2020 _TRAWERSY_ZAŁ_NR_9.pdf
PN-04_2020 _TRAWERSY_ZAŁ_NR_10.pdf
PN-04_2020 _TRAWERSY_ZAŁ_NR_11.pdf
PN-04_2020_SIWZ TRAWERSY.pdf
Przedmiar robót_modernizacja stanowiska badawczego na terenie witpis - trawersy 15˚ i 20˚ nr inwentarzowy 1025-299-8.pdf
STWiOR Modernizacja stanowiska badawczego na terenie WITPiS - trawersy 15˚ i 20˚ nr inwentarzowy 1025-299-8.pdf
PROJEKT_TRAWERSY--WITPiS.pdf

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073