Główne zadania:

  • prowadzenie badań pojazdów i obiektów;

  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu badań oraz dokumentacji z badań;

  • sporządzanie protokołów, sprawozdań z badań;

  • wykonywanie zadań związanych z obsługą prac realizowanych w instytucie, w tym badań poligonowych;

  • dokonywanie zakupu materiałów, zgodnie z zakresem określonym przez kierownika laboratorium;

  • eksploatowanie (kierowanie, obsługiwanie) pojazdów badanych i ich wyposażenia oraz innych obiektów, w zakresie posiadanych uprawnień, wiedzy i umiejętności;

  • przyjmowanie i zdawanie obiektów badań;

  • przygotowywanie obiektów do badań;

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073