Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Badań Pojazdów

Główne zadania:

  • prowadzenie badań obiektów będących wyrobami przeznaczonymi na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, jako specjalność główna pomiary wibroakustyczne;
  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu badań oraz dokumentacji z badań;
  • sporządzanie protokołów, sprawozdań z badań;
  • wykonywanie zadań związanych z obsługą prac realizowanych w instytucie, w tym badań poligonowych;
  • dokonywanie zakupu materiałów, zgodnie z zakresem określonym przez kierownika laboratorium;
  • eksploatowanie (kierowanie, obsługiwanie) pojazdów badanych i ich wyposażenia oraz innych obiektów, w zakresie posiadanych uprawnień, wiedzy i umiejętności;
  • przyjmowanie i zdawanie obiektów badań;
  • przygotowywanie obiektów do badań;

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073