Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – kompleksowa obsługa procesu zamówień publicznych po stronie zamawiającego ;
 • dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (min. poziom średniozaawansowany w zakresie WORD) oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego poszukiwania informacji jak również samokształcenia i rozwoju;
 • samodzielności w działaniu;
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 Zakres obowiązków:

 • samodzielne przygotowanie i realizacja procesu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji przetargowej – trzy, cztery przetargi w roku);
 • udział w przygotowywaniu ofert na usługi badawcze (poza procedurą przetargową) składanych przez instytut ;
 • prowadzenie korespondencji ze zleceniodawcami w zakresie zawierania i realizacji umów.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnia;
 • fundusz socjalny;
 • dodatkowy budżet na szkolenia;
 • dofinansowanie do karty MultiSport;
 • ubezpieczenie grupowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich CV do dnia 22.04.2023 r. na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub bezpośrednio do kancelarii WITPiS ul. Okuniewska 1 05-070 Sulejówek
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami na ww. stanowisko.

Składając dokumenty rekrutacyjne :

1.  Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista / samodzielny referent w Biurze Obsługi Projektu swoich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.

2.  Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej "RODO" (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że: Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791, NIP: 113-00-03-109, REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji - nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom. 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073