Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o instytutach badawczych oraz przepisami prawa podatkowego,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych JPK-VAT, CIT oraz innych deklaracji wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie finansowe projektów badawczo-rozwojowych oraz dotacji,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. MON, US, ZUS, GUS, NCBiR) oraz biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań oraz analiz dla organu nadzorującego,
 • współudział w sporządzaniu planu finansowego,
 • bieżąca współpraca z organami kontroli,
 • nadzór nad stosowaniem polityki rachunkowości oraz jej aktualizacja;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych,
 • wykonywanie analiz i wyników finansowych wg potrzeb,
 • kierowanie pionem finansowym Instytutu, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą tego pionu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe – finanse, rachunkowość ekonomia,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu pionem finansowym (działem księgowości), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w pionie finansów (dziale księgowości) w instytucie badawczym lub uczelni wyższej,
 • doświadczenie w pracy w systemie klasy ERP (preferowany program SYMFONIA);
 • aktualna wiedza z zakresu rachunkowości, finansów, prawa podatkowego oraz znajomość pozostałych przepisów dotyczących działalności instytutu badawczego, w tym ustawy o instytutach badawczych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • dobra organizacja czasu pracy, skrupulatność oraz zaangażowanie.

Informujemy, że Instytut działa w systemie jakości ISO 9001.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • fundusz socjalny
 • grupowe ubezpieczenie
 • dofinansowanie do karty MultiSport.

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich dokumentów aplikacyjnych do 10.10.2022r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do Kierownika Sekcji Kadr i Płac, względnie do Sekretariatu Instytutu.

Składając dokumenty rekrutacyjne :

 1. Wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej dla potrzeb prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy.
 2. Oświadcza Pan/Pani, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu i poprawiania treści danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.
 3. Instytut zastrzega, że skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna RODO.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r., dalej "RODO", informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej  z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie powyższego ogłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 • Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji -  nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073