Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Badań Pojazdów

Główne zadania:

 • prowadzenie badań obiektów będących wyrobami przeznaczonymi na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, jako specjalność główna pomiary wibroakustyczne;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu badań oraz dokumentacji z badań;
 • sporządzanie protokołów, sprawozdań z badań;
 • wykonywanie zadań związanych z obsługą prac realizowanych w instytucie, w tym badań poligonowych;
 • dokonywanie zakupu materiałów, zgodnie z zakresem określonym przez kierownika laboratorium;
 • eksploatowanie (kierowanie, obsługiwanie) pojazdów badanych i ich wyposażenia oraz innych obiektów, w zakresie posiadanych uprawnień, wiedzy i umiejętności;
 • przyjmowanie i zdawanie obiektów badań;
 • przygotowywanie obiektów do badań;

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne - inżynieria mechaniczna lub inżynieria elektryczna
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • entuzjazm w realizacji zadań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność swobodnego posługiwania się oprogramowaniem biurowym, w tym arkuszem kalkulacyjnym;
 • prawo jazdy kat. B.

 

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. C, E;
 • kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych;
 • udokumentowane przeszkolenie w zakresie systemów zarządzania;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość podstaw pomiarów i analiz wibroakustycznych oraz obsługi aparatury w tym zakresie.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego;
 • dofinansowanie do karty Multisport;
 • fundusz socjalny;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia

Dokumenty (CV,) należy złożyć do 30.01.2022 r.:

 • w kancelarii Instytutu, miejsce składania dokumentów:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej; ul. Okuniewska; 05-070 Sulejówek

 • lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem: „SPECJALISTA INŻ.-TECH.”

 

Składając dokumenty rekrutacyjne :

 1. Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalisty inż.-technicznego danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.
 2. Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.
 3. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej "RODO" (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej  z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji -  nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.

 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073