Poszukujemy osób:

 

 • zmotywowanych do działania,

 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.

 

Wymagania obowiązkowe:

 • tytuł naukowy profesora nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria lądowa i transport,

 • dorobek publikacyjny w w/w. zakresie,

 • prawo jazdy minimum kat. B,

 • niekaralność,

 • posiadanie praw publicznych,

 • gotowość do zaliczenia do liczby „N”,

 • gotowość wnioskowania o projekty naukowe i rozwojowe,

 • znajomość języka angielskiego w tym technicznego na poziomie komunikatywnym.

 

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • doświadczenie w zarządzaniu pracami naukowo-badawczymi,

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”.

 

Oferty w postaci:

 • listu motywacyjnego,

 • życiorysu (CV),

 • ksero odpisu dyplomu profesora,

 • oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • wykazu publikacji naukowych.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnia;

 • fundusz socjalny;

 • dofinansowanie do karty MultiSport;

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich dokumentów aplikacyjnych do 06.04.2021r. na adres:

 

lub bezpośrednio do Kancelarii Instytutu.

 

Informujemy, że Komisja Konkursowa dokona rozstrzygnięcia do dnia 09.04.2021 r.

 

Odpowiadając na ogłoszenie:

 1. Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: profesora danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.

 2. Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.

 3. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej "RODO" (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej  z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji -  nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073