Główne zadania:

 • prowadzenie pojazdów podczas testów zgodnie z wyznaczonymi procedurami

 • prawo jazdy kat. B, C, mile widziana kat. E;

 • wykonywanie badań przebiegowych pojazdów w różnych warunkach (drogi publiczne, drogi poligonowe, bezdroża)

Główne zadania:

 • wykonywanie zadań związanych z obsługą prac realizowanych w instytucie, w tym badań poligonowych;

 • dokonywanie zakupu materiałów, zgodnie z zakresem określonym przez kierownika laboratorium;

 • eksploatowanie (kierowanie, obsługiwanie) pojazdów badanych i ich wyposażenia oraz innych obiektów, w zakresie posiadanych uprawnień, wiedzy i umiejętności;

 • współudział, w zakresie określonym przez przełożonego, w przyjmowaniu i zdawaniu obiektu badań;

 • uczestnictwo, w zakresie określonym przez przełożonego, w przygotowaniach obiektu do badań;

 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu badan oraz dokumentacji z badań w zakresie powierzonym przez przełożonego;

Główne zadania:

 • Wykonywanie zadań związanych ze ślusarstwem, montażem elementów metalowych;

 • Spawanie oraz cięcie metodą gazową i elektryczną;

 • Obrabianie metali szlifierkami tarczowymi;

 • Montowanie konstrukcji metalowych przeznaczonych do badań;

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073