W dniach 18-19 maja na terenie WDW Waplewo odbyła się konferencja „Tendencje rozwojowe środków transportowych  w SZ RP”

W dniach 22 - 23 września 2014r. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zorganizował I Międzynarodową Konferencję Naukowo-Praktyczną pt. "Modern Marketing and Logistics - globalne wyzwania". W trakcie spotkania, jej uczestnicy debatowali na temat ogólnych wyzwań stojących przez marketingiem i logistyką. Konferencja stanowiła również punkt wyjścia do wymiany doświadczeń między naukowcami i praktykami.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073