Kierownik Zespołu Ekspertów:
dr inż. Jarosław Kończak
   - tel.:
      - 261 811 027
      - 575 180 099

   - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do głównych zadań Biura Ekspertów WITPiS należą:

 • wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie techniki wojskowej, w tym dla celów realizacji procedury pozyskiwania sprzętu wojskowego przez Siły Zbrojne RP,
 • wydawanie ekspertyz w zakresie przyczyn uszkodzeń doraźnych
  i eksploatacyjnych, w sprawach o ustalenie odpowiedzialności za szkody materialne w procesie eksploatacji pojazdów,
 • wydawanie ekspertyz w zakresie analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych lub innych wypadków w procesie eksploatacji pojazdów,
 • realizacja audytów w zakresie gospodarki paliwowej i materiałowej
  w jednostkach organizacyjnych WP oraz w przedsiębiorstwach,
 • wspomaganie działań kontroli gospodarczych realizowanych w jednostkach organizacyjnych WP oraz w przedsiębiorstwach w zakresie eksploatacji techniki pancernej i samochodowej,
 • zatwierdzanie specyfikacji technicznych, dotyczących pozbawienia cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie techniki pancernej i samochodowej,
 • ocena zgodności w zakresie pozbawienia cech użytkowych zgodnie ze specyfikacją, wydawanie świadectw pozbawienia cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie techniki pancernej i samochodowej
 • wydawanie opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych
  i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (a w tym wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie sprzętu kierowania ogniem, sprzętu ostrzegawczego
  i alarmującego oraz systemów i sprzętu przeciwdziałania oraz jego komponentów lub wyposażenia, pojazdów naziemnych, w tym ciągników i ich elementów, specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do celów wojskowych lub policyjnych, sprzętu do odwzorowywania lub zabezpieczania przed ruchami przeciwnika oraz jego specjalnie zaprojektowanych składników
  i akcesoriów, sprzętu i konstrukcji opancerzonych i ochronnych oraz ich komponentów, a także sprzętu i technologii do produkcji wyrobów)
 • wydawanie opinii o innowacyjności w zakresie techniki pancernej
  i samochodowej.

Opłata za zatwierdzenie specyfikacji technicznej i opłata za poświadczenie pozbawienia innej broni i wyrobów cech użytkowych wynosi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504). Podmioty ubiegające się o zatwierdzenie specyfikacji pozbawienia cech użytkowych przesyłają do WITPiS stosowny dokument. Istnieje możliwość wsparcia w zakresie opracowania specyfikacji pozbawienia cech użytkowych obiektów technicznych, za dodatkową opłatą, uwzględniającą koszty pracy eksperta i koszty operacyjne.

Obiekty pozbawione cech użytkowych należy dostarczyć do siedziby WITPiS celem dokonania czynności oceny zgodności (weryfikacji) w zakresie pozbawienia cech użytkowych. Istnieje możliwość realizacji powyższych czynności, w miejscu wskazanym przez Klienta, za dodatkową opłatą, która uwzględnia koszty operacyjne oraz transportu i akomodacji eksperta, przygotowanego do pracy z obiektem technicznym poddanym pozbawieniu cech użytkowych.

 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073