Publikacje

2011

1.

Maciej Dorczuk, Możliwość podwyższenia walorów taktycznych zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia KOBUZ, Problemy Techniki Uzbrojenia, nr 2/2011.

 
2.

Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Conception of military vehicle classification, Journal of KONES, nr 1/2011.

 
3.

Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Koncepcja elektromechanicznego układu napędowego do pojazdu gąsienicowego MT-LB, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 161/2011.

 
4.

Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Możliwości zastosowania bezzałogowych pojazdów wojskowych w misjach poza granicami kraju, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 161/2011.

 
5.

Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Seat as an element improving physical protection of solider during explosion of mines under the armoured military vehicles, Journal of KONES, nr 1/2011.

 
6.

Krzysztof Dutka, Lech Starczewski, Modyfikacja fragmentacji kadłubów pocisków wywołana nadtapianiem laserowym, Problemy Mechatroniki: uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, nr 3/2011.

 
7.

Jerzy Grzesiak, Włodzimierz Kupicz, Przemysław Simiński, Możliwość poprawy skuteczności układu hamulcowego w pojazdach specjalnych pozbawionych ABS, Logistyka, nr 6/2011.

 
8.

Jerzy Grzesiak, Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Hamowanie pojazdów osobowych po przebiciu opony policyjną kolczatką, w przypadku opon standardowych i opon typu Run on flat, The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji, nr 3/2011

 
9.

Jerzy Grzesiak, Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, The effect of the driver and construction changes in vehicle suspension systems on the ability to perform sudden manoeuvres on the road on the basis of tests carried out on police cars, Journal of KONES, nr 1/2011

 
10.

Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Analiza konstrukcji i eksploatacji KTO Rosomak, Zeszyty Naukowe WSOWSL, nr 1/2011

 
11.

Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Analiza procesów eksploatacji wojskowych pojazdów mechanicznych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011

 
12.

Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Autonomic logistics system of intelligent military motor vehicles, Journal of KONES, 2011.

 
13.

Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Metoda diagnozowania silników spalinowych w warunkach trakcyjnych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011

 
14.

Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Operational strategy of military motor vehicles, Journal of KONES, 2011.

 
15.

Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Sterowanie utrzymaniem i bezpieczeństwem wojskowych pojazdów mechanicznych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 2/2011.

 
16.

Marcin Michalczyk, Problematyka pomiarów wielkości fizycznych towarzyszących eksplozji oraz wybrane zagadnienia metrologiczne z eksploatacji antropomorficznego urządzenia pomiarowego, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011

 
17.

Marcin Michalczyk, Krzysztof Szcześniak, The model of vertical acceleration impact on backbone of member of the crow, Journal of KONES, nr 1/2011

 
18.

Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Design of flatbed for carrying damaged AFV Rosomak by air transportation, Journal of KONES, nr 1/2011

 
19.

Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Wpływ stanów awaryjnych na wysiłek kierowania kierowcy KTO Rosomak, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 1/2011.

 
20.

Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Wpływ zmian konstrukcyjnych KTO na poprzeczną dynamiczną stabilność ruchu, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011.

 
21.

Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Wykorzystanie MES w analizie struktury nośnej platformy do przewozu uszkodzonego sprzętu, Czasopismo Techniczne, 2012.

 
22.

Przemysław Simiński, Bezpieczeństwo pojazdów wojskowych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011.

 
23.

Przemysław Simiński, Możliwość ewakuacji uszkodzonego sprzętu wojskowego, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2011.

 
24.

Przemysław Simiński, Safety and analysis of modern transport articulated vehicles motoric properties, Journal of KONES, nr 2/2011.

 
25.

Przemysław Simiński, Testing of "MAMUT" the evacuation & technical recovery wheeled vehicle, Journal of KONES, nr 1/2011.

 
26.

Marek Szudrowicz, Analysis of bar and net screens structure protecting vehicles against anti-tank grenades fired from RPG-7, Journal of KONES, nr 1/2011.

 
27.

Marek Szudrowicz, Badania nieniszczące wielowarstwowych kompozytów z włókna węglowego metodą termografii impulsowej w podczerwieni, Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 10/2011.

 
28.

Marek Szudrowicz, Identyfikacja uszkodzeń i naprawa pancerzy kompozytowych w warunkach polowych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011.

 
29.

Zbigniew Smoczyński, Krzysztof Szcześniak, Jerzy Szumniak, Starzenie polimerowych kompozytów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 1/2011.

 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073