W dniach 28-30 maja 2018 r. odbyła się VII edycja konferencji naukowo-technicznej EKSPLOBALIS 2018 zorganizowanej przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej
i Samochodowej. Temat tegorocznej brzmiał: Konstrukcja, eksploatacja, osłona balistyczna pojazdów oraz technologie

Cel konferencji było propagowanie wojskowej myśli technicznej, wymiana doświadczeń środowisk naukowych, wojskowych i przemysłu w zakresie pozyskiwania pojazdów wojskowych na rzecz Sił Zbrojnych RP, tworzenia osłon balistycznych, systemów wsparcia eksploatacji techniki lądowej.

Komisja stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego w dniu 31.07.2015 r. z pośród zgłoszonych kandydatów, do Rady Naukowej WITPiS wybrane zostały następujące osoby:

Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412) w zw. z art. 25 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)  Komisja konkursowa w składzie:

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073