11 listopada jest to dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. To uroczystość poświęcona naszej Ojczyźnie, przypomnieniu i upamiętnieniu wydarzeń sprzed ponad stu laty. W tym roku obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 10 listopada odbyła się w Instytucie  uroczystość mająca na celu upamiętnienie wydarzeń z 1918r. oraz była okazją do wręczenia medali i wyróżnień za wkład włożony na rzecz obronności kraju, oraz w propagowanie dobrego wizerunku Instytutu.

W dniu 2 listopada 2021 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wojskowym Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej reprezentowanym przez Dyrektora płk dr inż. Pawła Swekleja , a Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej reprezentowaną przez Rektora dr Justynę Żylińską.

W dniu 28 października 2021 roku, w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia zostały zawarte dwie umowy, których przedmiotem jest zbudowanie przez Instytut infrastruktury mającej na celu zwiększenie potencjału w zakresie wsparcia procesu nadzoru eksploatacji pojazdów „WISŁA”.

W dniu 8 września 2021r. odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 45-lecia PCO S.A. W trakcie tego wydarzenia wręczane były Honorowe Oznaczenia. Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej  płk dr inż. Paweł Sweklej, w dowód uznania za zasługi na rzecz PCO S.A., został wyróżniony tą nagrodą. Honorowe Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu PCO S.A. Pan Paweł Glica.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073