Odbędzie się w dniach 12.10. - 14.10. 2020 r. w oparciu o Hotel Białowieski, ul. Stoczek 218 B, 17-230 Białowieża zgodnie zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym przypominamy o obowiązku noszenia maseczki.

W dniu 15 września 2020 r. odbyło się pożegnanie wieloletniego pracownika WITPiS Pana Tomasza Chodowicza, który przeszedł na emeryturę.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor WITPIS płk dr inż. Paweł Sweklej, Zastępca Dyrektora płk dr hab. inż. Przemysław Simiński oraz Kierownik Laboratorium Badań Pojazdów mgr inż. Marcin Walkiewicz

 

W dniach 8-10 września 2020 r. WITPiS uczestniczył XXVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Z dniem 1 września 2020 roku Decyzją Ministra Obrony Narodowej stanowisko Dyrektora WITPIS objął  płk dr inż.  Paweł Sweklej.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073