Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 sierpnia 2014r. zmarł w wieku 76 lat ś. p. płk w st. spocz. prof. dr hab. inż., Komendant Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w latach 1991-1998, Jerzy Szkoda.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014r. o godz. 12:00 w Kościele p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej na Boernerowie w Warszawie.

Dwie nowatorskie usługi badawcze, realizowane w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej, zostały docenione w konkursie "Lider Bezpieczeństwa Państwa". Zakład Eskpertyz Materiałowych Uzbrojenia i Sprzętu otrzymał nagrodę za wykonanie  wielokryterialnej oceny wpływu jakości konstrukcji pojazdu/wozu bojowego narażonej wybuchem miny, ładunkiem improwizowanym, ładunkiem formowanym wybuchowo na wskaźniki urazowości członków załogi. Badanie wydaje się szczególnie istotne ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa załóg w obszarach zagrożonych ryzykiem.

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji i Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej chciałbym zaprosić Państwa na seminarium:

Rozwój środków transportu w SZ RP - problematyka ekonomiki zakupu środków transportu

W tym roku mija 85 lat, kiedy w niepodległej Polsce problemy techniki wojskowej w obszarze pojazdów wojskowych zaczęły być postrzegane jako istotne. 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073