W dniu 2 listopada 2021 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wojskowym Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej reprezentowanym przez Dyrektora płk dr inż. Pawła Swekleja , a Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej reprezentowaną przez Rektora dr Justynę Żylińską.

W dniu 28 października 2021 roku, w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia zostały zawarte dwie umowy, których przedmiotem jest zbudowanie przez Instytut infrastruktury mającej na celu zwiększenie potencjału w zakresie wsparcia procesu nadzoru eksploatacji pojazdów „WISŁA”.

W dniu 8 września 2021r. odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 45-lecia PCO S.A. W trakcie tego wydarzenia wręczane były Honorowe Oznaczenia. Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej  płk dr inż. Paweł Sweklej, w dowód uznania za zasługi na rzecz PCO S.A., został wyróżniony tą nagrodą. Honorowe Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu PCO S.A. Pan Paweł Glica.

Złoty Certyfikat Jakości przyznawany jest przez Centrum Certyfikacji Jakości dla wyróżniających się organizacji kreujących jakość oraz budujących potencjał przemysłu zbrojeniowego i obronnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073