Zgodnie z Rozkazem Personalnym Nr 4049 z dnia 17 listopada 2022r. Ministra Obrony Narodowej z dniem 05 grudnia 2022 r. płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski rozpoczął swoją służbę w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku na stanowisku Zastępcy Dyrektora.

Nominację wręczył Dyrektor Departamentu Innowacji MON gen. bryg. Marcin Górka, zaś w dniu 05 grudnia br. odbyło się oficjalne powitanie płk. Mariusza Wesołowskiego w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej. Przybyłym na spotkanie żołnierzom i pracownikom Dyrektora Instytut płk Michał Ceremuga przedstawił nowego Zastępcę Dyrektora płk. Mariusza Wesołowskiego. Życzył mu pomyślności, sukcesów i wytrwałości w realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa sił zbrojnych RP.

Tekst: E. Sochoń
Zdjęcia:

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073