W dniu 05 lipca 2022r. w ramach współpracy z Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych MON Instytut  przyjął z wizytą wojskowych attaché.

Nowo mianowani attaché wojskowi zostali zapoznani z działalnością Instytutu. Przedstawiono im zakres i specyfikę badań, które  Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej prowadzi w celu zastosowania nowych rozwiązań technicznych sprzętu pancernego i samochodowego, wdrażania nowych technologii oraz podniesienia bezpieczeństwa i ochrony balistycznej pojazdów i sprzętu wojskowego w ramach potrzeb logistycznych w resorcie obrony narodowej.

Tekst: E. Sochoń
Zdjęcia: Ł. Halczak

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073