W dniu 01.06.2022r. odbyła się uroczystość związana z przekazaniem i objęciem obowiązków Dyrektora w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

Zgodnie z decyzją Nr 1276 Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.05.2022r. obowiązki Dyrektora WITPiS przekazał pan płk dr inż. Paweł Sweklej, a objął je wyznaczony Decyzją  Nr 1277 Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.05.2022r. pan płk dr inż. Michał Ceremuga.

Przybyły na uroczystość Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON pan płk Grzegorz Kościk przedstawił nowego Dyrektora Instytutu pana płk. Michała Ceremugę, kadrze kierowniczej Instytutu. Życzył mu sukcesów i wytrwałości w realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa sił zbrojnych RP.Tekst: E. Sochoń
Zdjęcia: Ł. Halczak

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073