Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej był współorganizatorem konferencji naukowej pn.: „Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych”, która odbyła się dniach 19-20 maja 2022r. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Głównym celem konferencji było wskazanie rodzaju zagrożeń hybrydowych na wschodniej flance NATO, wypracowanie wspólnych rozwiązań i zaleceń do skutecznego przeciwdziałania i obrony w ramach koalicji euroatlantyckiej, a także określenie zadań i obowiązków jakie spoczywają na organach administracji publicznej w celu zapewniania skutecznej  obrony cywilnej. Konferencja toczyła się w dwóch obszarach tematycznych:

1. Wojna hybrydowa wyzwaniem współczesnej Sztuki Wojennej
2. Obrona Cywilna w dobie wojen hybrydowych.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej płk Paweł Sweklej wchodził w skład szacownego grona specjalistów w Komitecie Naukowym Konferencji.


Tekst: E. Sochoń
Zdjęcia: PUZ Suwałki

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073