Zbrodnia Katyńska to dokonany wiosną 1940 r. przez funkcjonariuszy policji politycznej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich mord na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego. Ofiarami zbrodni było ok. 14,5 tys. jeńców wojennych oraz 7,3 tys. osób cywilnych.

Nazwa zbrodni katyńskiej więzła się od nazwy miejscowości Katyń, położonej niedaleko Smoleńska, w której po II wojnie światowej odkryto i ujawniono miejsce zbrodni sowieckiej. Zbrodni tej dokonano na  polskich jeńcach wojennych, których życie podlegało ochronie w myśl przepisów prawa międzynarodowego. Mord z 1940 roku ma swój bezprecedensowy charakter i stanowi zbrodnie wojenną, zbrodnie przeciwko ludzkości. Zasadniczym celem zabroni katyńskiej była eksterminacja polskich patriotów. Uważano, że aresztowanie i wymordowanie  elity  skutecznie zakłóci dążenia Polaków do dobudowy wolnego państwa i odrodzenia się Niepodległej Polski.  Wiosną 1940r. władze ZSRR wydały rozkaz, aby oddziały NKWD dokonały masowego mordu na polskich jeńcach wojennych. Wymordowano wtedy całą elitę narodu, polską inteligencję: zawodowych oficerów wojska polskiego, oficerów rezerwy, policjantów, profesorów, nauczycieli, lekarzy, artystów, duchownych, dyplomatów. Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy, a zwłoki ich grzebano w dołach między innymi w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Aż do 1990 r. władze ZSRR zaprzeczały swej odpowiedzialności za mord na obywatelach polskich i kłamliwie obarczały nią Niemców. Powołana  Komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych w latach 1951–1952 (tzw. Komisja Maddena), i jej ustalenia rzuciły światło na sowiecki mord dokonany wiosną 1940r.

Wydarzenia z 1940 roku w kartach historii naszego kraju zapisane są krwią i męczeńska śmiercią rodaków i należą do najbardziej dramatycznych nie tylko w dziejach naszej Ojczyzny, ale także w dziejach Europy i świata. Stanowią część światowej pamięci, a zarazem są przestrogą dla całej ludzkości. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej pamięta o tych tragicznych wydarzeniach . W 82 rocznicę Zbrodni Katyńskiej Dyrektor Instytutu płk Paweł Sweklej wraz ppłk Krzysztofem Kosiuczenko i ppłk Robertem Sosnowiczem oddali hołd poległym Bohaterom, złożyli wiązankę oraz zapalili symboliczne znicze w miejscu pamięci.Tekst: E. Sochoń
Zdjęcia: E. Sochoń / Ł. Halczak

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073