W dniu 13 grudnia 2021r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, której kadencja obejmowała lata 2017-2021

Na jej ostatnim posiedzeniu, w imieniu Dyrektora Instytutu, Zastępca Dyrektora płk Przemysław Simiński podziękował członkom Rady Naukowej za udział w jej pracach, który przyczynił się do lepszej realizacji zadań wynikających z ustawy o instytutach badawczych, a także wydatnie wpłynął na sprecyzowanie i krystalizowanie kierunków jakie w resorcie obrony narodowej realizuje WITPiS prowadząc swoją działalności statutową. Życzył wszystkim dalszych sukcesów na polach pracy naukowej i zawodowej.


Tekst: E. Sochoń
Zdjęcia: J. Kończak

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073