W dniu 2 listopada 2021 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wojskowym Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej reprezentowanym przez Dyrektora płk dr inż. Pawła Swekleja , a Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej reprezentowaną przez Rektora dr Justynę Żylińską.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna pomiędzy stronami. Podpisana umowa precyzuje warunki współpracy, która obejmie zagadnienia naukowe, wdrożeniowe i  dydaktyczne, w tym:

  • wspólne badania naukowe, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania i wykorzystania pojazdów samochodowych,
  • przygotowanie wspólnych wniosków grantowych, które pozwolą na finansowanie tych badań,
  • upowszechnienie wyników badań, poprzez wspólne seminaria, konferencje
    i publikacje naukowe,
  • wykorzystanie zaplecza naukowo-badawczego w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników i organizacji innowacyjnej dydaktyki (nowe kierunki studiów, studia podyplomowe),
  • wymiana materiałów i informacji naukowych,
  • wymiana pracowników naukowych stypendystów i praktykantów realizujących prace dyplomowe i doktorskie oraz w zakresie dydaktyki: nowe kierunki studiów inżynieryjnych, wyprofilowane pod katem praktycznym, a także studia podyplomowe,

w zakresie nauki: zespołowe badania naukowe z wykorzystaniem laboratoryjnego sprzętu obu podmiotów, wspólne patenty i publikacje, współpraca w zakresie ewaluacji dyscyplin naukowych.

Tekst: E. Sochoń
Zdjęcia :

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073