W dniu 28 października 2021 roku, w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia zostały zawarte dwie umowy, których przedmiotem jest zbudowanie przez Instytut infrastruktury mającej na celu zwiększenie potencjału w zakresie wsparcia procesu nadzoru eksploatacji pojazdów „WISŁA”.

Umowy ze strony Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej podpisał Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskana i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu „WISŁA”, płk dr inż. Michał Marciniak, a ze strony Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej Dyrektor płk dr inż. Paweł Sweklej.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073