Jubileusz 94-lecia istnienia Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, a także włączenie się do programu edukacyjnego ,,Katyń … ocalić od zapomnienia” - były treścią uroczystości, która odbyła się na terenie Instytutu w dniu 17 września 2021 r. W trakcie tej uroczystości został posadzony „Dąb Pamięci” oraz odsłonięta tablica pamiątkowa przypominająca o mjr. Eugeniuszu Bojarskim, lekarzu-oficerze, zamordowanym w Katyniu.

 

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej jest instytutem badawczym, w którym prowadzone są badania, prace rozwojowe, projekty badawczo-naukowe mające na celu polepszenie jakości i funkcjonalności pojazdów i sprzętu wojskowego. Swój rodowód Instytut wywodzi z powstałego 17 września 1927 roku Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii.

 

Obecna działalność Instytutu to nie tylko skuteczna odpowiedź na współczesne wyzwania rozwijającego się przemysłu obronnego i mechanicznego, lecz także realne przyczynianie się do rozwoju myśli technicznej i konstrukcyjnej w celu polepszenia jakości bojowej pojazdów i sprzętu wojskowego, pancernego i mechanicznego.

 

Instytut, prócz prowadzenia swojej działalności statutowej, dba o kultywowanie tradycji patriotycznej. Mając na celu oddanie szacunku i zarazem upamiętnienie historii ku przestrodze następnych polenień, Instytut włączył się w ogólnopolski program edukacyjny pod nazwą „Katyń …ocalić od zapomnienia”, ogłoszony od 2008 roku. W jego ramach, 17 września 2021r. na terenie Instytutu odbyła się uroczystość, której celem było podkreślenie faktu, że dzieje Instytutu, pamięć o pracownikach, a także bohaterach społeczności lokalnej, są nierozerwalną częścią historii, a dzień 17 września ma dla społeczności Instytutu podwójne znaczenie. Z jednej strony jest to dzień powstania Instytutu, a z drugiej - kolejna rocznica agresji sowieckiej na Polskę, której jednym z tragicznych następstw była Zbrodnia Katyńska.

 

Podczas wydarzenia, z uroczystą oprawą wojskową, w obecności zaproszonych gości został zasadzony „Dąb Pamięci” oraz odsłonięta tablica upamiętniająca majora Eugeniusza Bojarskiego, oficera i lekarza, pochodzącego z Sulejówka, zamordowanego przez NKWD w Lesie Katyńskim wiosną 1940 r. Dąb Pamięci jest żywym pomnikiem, symboliczną mogiłą, a tablica pamiątkowa przypominać będzie o bohaterze, żołnierzu, który oddał swe życie za Ojczyznę.

 

Muzeum Katyńskie udostępniło na czas uroczystości wystawę upamiętniającą bohaterów - ofiary zbrodni.

 

Jak podkreślił w swoim przemówieniu Dyrektor Instytutu, płk dr inż. Paweł Sweklej: „Mord Katyński stanowi zbrodnię ludobójstwa, zbrodnię wojenną, zbrodnię przeciwko ludzkości. Naszym zadaniem jest zachowanie pamięci o tragizmie wojny, o losach jej bohaterów i przede wszystkim przekazywanie tej wiedzy młodemu pokoleniu.”

 

 

Za pomoc i wsparcie w organizacji uroczystości dziękujemy:

- 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki oraz Dowództwu Garnizonu Warszawa - za wsparcie,

- Polsce Zbrojnej za udzielony patronat medialny,

- Muzeum Katyńskiemu za przygotowaną wystawę.

 

Wiadomość w portalu: www.polska-zbrojna.pl

 

 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073