W dniu 10 marca 2021 roku w odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej a Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Stronę wojskową reprezentował: dyrektor Instytutu – płk dr inż. Paweł Sweklej natomiast stronę akademicką reprezentował Jego Magnificencja Rektor – prof. dr hab. Sławomir Bukowski. Podpisanie porozumienia poprzedzła wizyta Dyrektora WITPiS w Uniwersytecie w Radomiu oraz prezentacja potencjału badawczego w WITPiS. Podpisana umowa precyzuje warunki ścisłej współpracy, która obejmie zagadnienia naukowe, wdrożeniowe i  dydaktyczne, w tym:

  • wspólne badania naukowe, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania i wykorzystania innowacyjnych materiałów,
  • przygotowanie wspólnych wniosków grantowych, które pozwolą na finansowanie tych badań,
  • upowszechnienie wyników badań, poprzez wspólne seminaria, konferencje
    i publikacje naukowe,
  • wykorzystanie zaplecza naukowo-badawczego UTH Radom oraz zaplecza technologicznego, metrologicznego i balistycznego WITPiS w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników i organizacji innowacyjnej dydaktyki (nowe kierunki studiów, studia podyplomowe),
  • wymiana materiałów i informacji naukowych,
  • wymiana pracowników naukowych stypendystów i praktykantów realizujących prace dyplomowe i doktorskie, zakresie dydaktyki: nowe kierunki studiów inżynieryjnych, wyprofilowane pod katem praktycznym studia podyplomowe,
  • w zakresie nauki: zespołowe badania naukowe z wykorzystaniem laboratoryjnego sprzętu obu podmiotów, wspólne patenty i publikacje, współpraca w zakresie ewaluacji dyscyplin naukowych.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073