W dniach 12.10.2020r - 14.10.2020r. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej na terenie Hotelu „Białowieski”*** Conference, Wellness & SPA zorganizował IX Ogólnopolską Konferencję Naukową pod hasłem EKSPLOBALIS 2020 „Rozwój, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania”.

Zasadniczym celem konferencji była refleksja nad możliwościami wzmocnienia efektywności wykorzystywania obecnego systemu eksploatacji sprzętu wojskowego w obszarze techniki pancernej i samochodowych oraz propagowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

 Konferencja została zorganizowana dla ograniczonej liczy osób z zachowaniem wymogów sanitarnych. W konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, badający bezpośrednio sprzęt 
i jego elementy, a także producenci poszukujący zwiększenia możliwości efektywniejszego wykorzystania posiadanego potencjału. Niezwykle cenny był także udział praktyków na co dzień eksploatujących sprzęt wojskowy,  przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych rozwiązań.

W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych znalazły się także panele dyskusyjne i warsztaty tematyczne które sprzyjały wymianie informacji i formułowaniu wniosków, będących inspiracją do dalszych działań.

 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073