W dniach 20.05.- 22.05. 2019  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej na terenie HOTELU OSSA Congress & Spa zorganizował VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową EKSPLOBALIS 2019 pod hasłem „Eksploatacja sprzętu wojskowego – problemy
i rozwiązania”

Zasadniczym celem konferencji była refleksja nad możliwościami wzmocnienia efektywności wykorzystywania obecnego systemu eksploatacji sprzętu wojskowego w obszarze techniki pancernej i samochodowych oraz propagowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

W konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, badający bezpośrednio sprzęt 
i jego elementy, a także producenci poszukujący zwiększenia możliwości efektywniejszego wykorzystania posiadanego potencjału. Niezwykle cenny był także udział praktyków na co dzień eksploatujących sprzęt wojskowy,  przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych rozwiązań (żołnierzy, policjantów).

Dyskusja koncentrowała się wokół poszukiwania i promowania optymalnych rozwiązań w zakresie:

  • rozwoju sprzętu pancernego i samochodowego;
  • ochrony balistycznej
  • eksploatacji;
  • przechowywania;
  • optymalizacji uregulowań prawnych stosowanych przy ocenie zgodności wyrobów.

W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych znalazły się także panele dyskusyjne
i warsztaty tematyczne które sprzyjały wymianie informacji i formułowaniu wniosków, będących inspiracją do dalszych działań.

 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073