21 czerwca  2018 r.  w centrum konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystej gali Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa – Innowacje na rzecz bezpieczeństwa i obronności”, organizowanego przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Celem Konkursu jest promowanie produktów technicznych oraz technologii mogących posiadać zastosowanie w systemach uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych, jak również mogących usprawnić funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego. Konkurs adresowany jest do firm, instytucji i instytutów naukowo-badawczych, których oferta produkcyjna i usługowa znajduje, bądź może znaleźć potencjalne zastosowanie w obszarach szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i obronności.

W trakcie gali wręczono nagrodę II stopnia dla  Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej
i Samochodowej jako lidera konsorcjum za Uniwersalny Modułowy Warsztat Pojazdów.

Statuetkę z rąk prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Służb Mundurowych, Jana Andrzeja Ligusa oraz gen. bryg. w st. spocz.  Andrzeja Wiśniewskiego odebrał Dyrektor WITPiS Marek Szudrowicz.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073