W dniach 28-30 maja 2018 r. odbyła się VII edycja konferencji naukowo-technicznej EKSPLOBALIS 2018 zorganizowanej przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej
i Samochodowej. Temat tegorocznej brzmiał: Konstrukcja, eksploatacja, osłona balistyczna pojazdów oraz technologie

Cel konferencji było propagowanie wojskowej myśli technicznej, wymiana doświadczeń środowisk naukowych, wojskowych i przemysłu w zakresie pozyskiwania pojazdów wojskowych na rzecz Sił Zbrojnych RP, tworzenia osłon balistycznych, systemów wsparcia eksploatacji techniki lądowej.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073