W związku z upływem w dniu 30.04.2012r. kadencji na stanowisku Dyrektora WIPiS Pana dr inż. Andrzeja CHACHULSKIEGO  (Decyzja Nr 207/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.04.2007r.)  Minister  Obrony Narodowej powierzył z dniem 01.05.2012r. czasowe pełnienie obowiązków Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej Panu płk dr inż. Markowi SZUDROWICZOWI ( Decyzja Nr 135/MON z dnia 27.04.2012r.).

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073