Na podstawie § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. Nr 215, poz. 1412) oraz w związku z art. 25 ust. 4 pkt 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618) Rada Naukowa WITPiS informuje że:

komisja konkursowa przeprowadzająca konkurs na dyrektora WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ  w Sulejówku

w składzie:

1. prof. dr hab. inż. Olgierd HRYNIEWICZ - przewodniczący

2. Krzysztof  STYCZEŃ

3. dr hab. Inż. Lech STARCZEWSKI

4. ppłk dr inż. Przemysława SIMIŃSKI

5. ppłk Marek GROBELNY - sekretarz

po przeprowadzeniu w dniach 1 lutego, 16 marca i 13 kwietnia 2012 roku postępowania konkursowego podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Obrony Narodowej

Pana płk dr inż. Marka SZUDROWICZA

jako kandydata na Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej  w Sulejówku

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073