28 maja 2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, reprezentowanym przez płk. dr. hab. inż. Przemysława Simińskiego, a Akademią Obrony Narodowej.

porozumienie

Rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski i płk dr hab. inż Przemysław Simiński (WITPiS). Źródło: www.aon.edu.pl

 

W ramach porozumienia przewidziana jest praca w obszarach metodyki nauczania, dydaktyki, działalności naukowo-badawczej i wydawniczej. Instytucje zaplanowały między innymi wspólne realizowanie wykładów i konferencji, projektów naukowo-badawczych, organizowanie wydawnictw naukowych.

 

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073