Habilitacja dr. inż. Przemysława Simińskiego PDF Drukuj Email

Uprzejmie informuję, iż Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. inż. Przemysławowi Simińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

 

Habilitacja - zdjęcie 2

Habilitacja - zdjęcie 1