Kandydat na dyrektora WITPiS PDF Drukuj Email

Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412) w zw. z art. 25 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)  Komisja konkursowa w składzie:

  • mgr inż. Krzysztof FRELICH – przedstawiciel MNiSzW
  • dr inż. Włodzimierz KUPICZ - przedstawiciel WITPiS
  • prof. dr. hab. inż. Andrzej OLSZYNA - przedstawiciel KEJN
  • mgr inż. Marek WARDENCKI - przedstawiciel WITPiS
  • ppłk inż. pil. Marek WARMIŃSKI - przedstawiciel MON

po przeprowadzeniu w dniach 27.07.16 r., 01.08.16 r. i 14.09.16 r. postępowania konkursowego przedstawiła Ministrowi Obrony Narodowej

Pana dr. inż. Marka SZUDROWICZA

jako kandydata na stanowisko dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.