Zaproszenie do udziału w Konferencji Nauka-Przemysł-Obronność PDF Drukuj Email


 Sekretarz Stanu w MON

Pan Czesław MROCZEK

serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji

Nauka-Przemysł-Obronność

która odbędzie się w dniu 26.05.2015 r.

w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego

Al. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa

Cel Konferencji:

 • Wymiana informacji naukowych i przemysłowych dotyczących:

 • stanu i perspektyw realizacji badań naukowych z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa,

 • zamierzeń w zakresie uruchamiania programów strategicznych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa,

 • współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a resortem obrony narodowej,

 • ochrony praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych w projektach badawczych i rozwojowych,

 • kierunków modernizacji technicznej w SZ RP do roku 2022,

 • przekształceń strukturalnych w polskim przemyśle obronnym,

 • rozwoju sektora kosmicznego w Polsce,

 • wspierania oferty polskiego sektora obronnego na rynkach międzynarodowych,

 • polityki zbrojeniowej i udziału polskiego przemysłu obronnego w priorytetowych programach modernizacyjnych SZ RP.

 • Ogłoszenie wyników III Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności.

Do udziału w Konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli: parlamentu, administracji rządowej, uczelni, instytutów naukowo-badawczych i podmiotów przemysłu obronnego.

Zgłaszanie udziału w Konferencji:

Warunkiem udziału w Konferencji jest imienna rejestracja w terminie do dnia 20.05.2015 r. na stronie internetowej: www.dpz.wp.mil.pl; www.dnisw.mon.gov.pl.

Z uwagi na ograniczoną pojemność sali konferencyjnej (ok. 500 miejsc), poszczególne podmioty przemysłu obronnego oraz podmioty naukowe i badawcze sektora obronnego, proszone są o zgłaszanie 1 przedstawiciela. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób z poszczególnych spółek/firm/podmiotów przemysłowych/naukowych, organizatorzy Konferencji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

Organizatorzy Konferencji przewidują organizację wystawy prac laureatów III Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności oraz sprzętu wojskowego wyróżnionego nagrodą Prezydenta RP, DEFENDER, wyróżnieniem Ministra Obrony Narodowej i GRAND PRIX
im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego podczas MSPO 2014 i BALT MILITARY EXPO 2014.

Pozostali uczestnicy Konferencji, będą mieli możliwość przedstawienia wizualizacji swoich ofert wyłącznie w formie plakatowej / banerowej.

Zainteresowanych rezerwacją powierzchni, proszę o zgłoszenie tego faktu przy okazji dokonywania zgłoszeń imiennych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Pliki do pobrania:

Plakat

Ekspozycja uisw wyroznionego mspo 2013