PDF Drukuj Email

WITPIS posiada koncesję MSWiA nr B-022/2005 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  • wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
  • obrotu materiałami wybuchowymi.
  • obrotu bronią i amunicją.
  • obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
  • obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 grudnia 2001 w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U.01.145.1625 z późniejszymi zmianami) wyżej wymieniona działalność gospodarcza została szczegółowo określona w Decyzji nr 3 do koncesji B-022/2005.

Dokumenty w formie  PDF
Koncesja WITPiS
Decyzja 2 do koncesji WITPiS
Decyzja 3 do koncesji WITPiS
Decyzja 4 do koncesji WITPiS
Decyzja 5 do koncesji WITPiS
Decyzja 6 do koncesji WITPiS
Decyzja 7 do koncesji WITPiS