Artykuły 2015 PDF Drukuj Email

1.

Zbigniew Ciekot, Tomasz Jałowiec, Autonomiczne i bezzałogowe pojazdy ciężarowe jako przyszłość parku samochodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]  W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP, 2015.2.

Zbigniew Ciekot, Dariusz Woźniak, Procesy korozyjne i starzeniowe zachodzące w czasie eksploatacji i przechowywania pojazdów, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 247-268, 2015.


3.

Lech Starczewski, Michał Gmitrzuk, Wpływ oddziaływania fali uderzeniowej na pojazd oraz sposoby ochrony załogi pojazdów opancerzonych, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 198-2019, 2015.4.

Jarosław Kończak, Tendencje rozwojowe samochodów wysokiej mobilności małej i średniej ładowności eksploatowanych w Wojsku Polskim, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 55-79, 2015.5.

Zygmunt Kruk, Jakość eksploatacyjna pojazdu, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 159-167, 2015.6.

Krzysztof Szcześniak, Robert Nyc, Określenie obciążeń dynamicznych dla systemu pojazd-człowiek z uwzględnieniem miejsca umieszczenia ładunku wybuchowego pod pojazdem wg wymagań aep-55 vol.2, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 228-246, 2015.7.

Witold Luty, Marcin Zwierzyński, Techniczne aspekty przystosowania pojazdów wojskowych do transportu lotniczego, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 80-97, 2015.8.

Dariusz Woźniak, Jacek Kubicki, Zbigniew Ciekot, Obsługiwanie techniczne i naprawy sprzętu wojskowego z uwzględnieniem jego tendencji rozwojowych w odniesieniu do wybranych aspektów technicznych, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 113-139, 2015.9.

Przemysław Simiński, Marek Wardencki, Jarosław Kończak, Ciągniki pancerne Wojska Polskiego – ocena przydatności dla nowego ciężkiego sprzętu gąsienicowego, [w:] red. Sławomir Budek, Jarosław Kończak, Radosław Dłutkowski, Jacek Plak, Jacek Pietrzak, Pojazdy zabezpieczenia technicznego Służby Czołgowo-Samochodowej. Historia, współczesność i wyzwania XXI wieku, s. 153-188, 2015.


10.

Przemysław Simiński, Badania trwałościowe pojazdów specjalnych w aspekcie ich bezpieczeństwa, Logistyka, Zeszyt 4, 2015.


11.

Lech Starczewski, Jarosław Marcisz, Wojciech Burian, Jerzy Stępień, Małgorzata Wnuk, Stalowo-kompozytowe panele do ochrony przed przebiciem pociskami kumulacyjnymi z zastosowaniem blach z nanokrystalicznej stali bainityczno-austenitycznej, Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, t. 6, Zeszyt 1(19), s. 71-90, 2015.12.

Przemysław Simiński, Włodzimierz Kupicz, Operational tests of braking systems for high mibility vehicles, Journal of Kones, zeszyt 22, s. 167-172, 2015.13.

Przemysław Simiński, Wiesław Barnat, Grzegorz Szczęśniak, Nowy lekki pojazd wysokiej mobilności, Przegląd Techniczny – Gazeta Inżynierska, Zeszyt 1, 2015.


14.

Zbigniew Ciekot, System ochrony czasowej sprzętu wojskowego w świetle wymagań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] L. Starczewski, Z. Ciekot, Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, s. 9-24.


15.

Eliza Jaśkowska, Fizykochemiczne aspekty przechowywania sprzętu wojskowego: powierzchnia-adsorpcja-korozja-inhibicja, [w:] L. Starczewski, Z. Ciekot, Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, s. 25-34


16.

Zbigniew Smoczyński, Zbigniew Ciekot, Safety of crews and SZ RP vehicles exposed to the impact in asymmetric environment, Journal of Kones, t. 22, zeszyt 1, s. 64-74, 2015.


17.

Robert Sosnowicz, Firefighting systems in military vehicles, Journal of Kones, t. 22, zeszyt 1, s. 289-298, 2015.


18.


Lech Starczewski, Jarosław Marcisz, Wojciech Burian, Jerzy Stępień, Bogdan Garbarz, Jacek Janiszewski, Badania właściwości dynamicznych wysokowytrzymałej stali nanostrukturalnej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, zeszyt 2, s. 96-105.


19.

Wacław Borkowski, Piotr Rybak, Zdzisław Hryciów, Lech Starczewski, Michał Gmitrzuk, Krzysztof Szcześniak, Research on the effectiveness of the innowative protective strukturę for vehicle, Journal of Kones, t. 22, zeszyt 1, s. 29-36.


20.

Lech Starczewski, Robert Nyc, Uproszczony model predykcji stanu zdatności polimerowych elementów kompozytowych, [w:] L. Starczewski, Z. Ciekot, Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, s. 117-130.


21.

Zygmunt Kruk, Strumień uszkodzeń pojazdów eksploatowanych w systemie transportowym z wyczekiwaniem, [w:] L. Starczewski, Z. Ciekot, Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, s. 131-140.


22.

Maciej Dorczuk, Parameters characteristic for the stabilisation systems for weapon modules, Journal of Kones, t. 22, zeszyt 1, s. 83-90.


23.

Karwowska E., Simiński P., Analiza wpływu czasu postrzegania na długość drogi hamowania przez pryzmat czynników psychofizycznych. Archiwum Motoryzacji. Vol. 70 no. 4, 2015, s. 147-162.


24.
Włodzimierz Kupicz, Przemysław Simiński, Grzegorz Wiśniewski, Ocena przydatności badań układów hamulcowych na stacji diagnostycznej, Technika Transportu Szynowego nr 12/2015.
25.
Zbigniew Smoczyński, Stanisław Mroziński, Wpływ zbrojenia na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych, [w:] Zagadnienia Mechaniki Stosowanej, tom 5.

26.
Zygmunt Kruk, Próba kwantyfikacji gotowości operacyjnej samochodów eksploatowanych z wyczekiwaniem na użytkowanie, Zeszyty Naukowe WSOWL, zeszyt: 177, str. 43-54.


2.


1.      Zbigniew Smoczyński, Stanisław Mroziński, „Wpływ zbrojenia na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych” [w:] Zagadnienia Mechaniki Stosowanej  tom 5, ISBN 978-83-64235-83-2